Bokningsförfrågan

Du når oss på Bokningstelefon 072-425 18 84 eller genom att fylla i nedanstående  bokningsförfrågan för Allas Hus.

Vad/vilken lokal är du intresserad av(obligatoriskt)

Hyresavgifter
För en privatperson att hyra Allas Hus för en dag/kväll kostar:

 Sön –TorsFre — Lör
Övre våning med pentry (max ca 30-40 personer biosittning)1200 kr2000 kr
Nedre våningen stora salen med kök (ca max 150-190 personer vid biosittning )2500 kr3500 kr
Lilla konferensen (max 12 personer)400 kr/4 tim
Hela Huset (samtliga ovanstående lokaler)4000 kr5000 kr

För andra tider, återkommande hyra eller företagshyrning; kontakta Bygdegårdsföreningen för kostnadsförslag. Allmänytorna eller ”vardagsrummet” ingår alltid vid uthyrning men kan vid parallell uthyrning eventuellt delas med annan hyresgäst.

På ovanstående priser gäller 20 % rabatt om kund varit medlem mer än 12 månader innan hyrestillfället!

För frågor angående hyreskostnaderna, ta kontakt med föreningens kassör.

Ronny Linnarsson, kassör
ron66lin@gmail.com
076-7611151

Ordningsregler

Hyrestagaren ansvarar för den allmänna ordningen i lokalen och för eventuell skadegörelse som kan uppstå i eller utanför lokalen samt på inventarier som tillhör Allas Hus. Allas Hus hyrs endast ut åt personer över 25 år och hyrestagaren skall vara närvarande vid evenemanget. Om hyrestagaren är min 18 och förbinder sig att ha “ordningsvakt” under evenemanget kan ett sådant arrangemang godkännas. Evenemang och fester med musikunderhållning måste avslutas senast klockan 01.00 på natten och för att inte störa grannar skall fönster hållas stängda under musikunderhållningen.  All alkoholservering ska ske lagenligt. Vid alkoholförtäring får maximalt 150 personer vistas i lokalen.
Uppkommen skada skall ersättas till fullo. Hundar får ej vistas i lokalerna. Enligt hygienlagstiftningen får inte tamdjur vistas där livsmedel bereds, hanteras eller lagras. En person som har funktionshinder kan  ta med sig sin ledarhund, servicehund eller signalhund.

Allas Hus försäkring gäller ej för hyrestagarens egendom. Kontrollera, att Ni har ”bortaskydd” i Er hemförsäkring.

Hyrestagaren ombesörjer städning själv eller via städfirma, soporna tas med såtillvida ingen annan överenskommelse görs. Städning kan även göras av extern städfirma, som privatperson kan rutavdrag utnyttjas. Se nedan checklista för städning.

Hyresvillkor

Enskilda privata bokningar:
Hyra betalas kontant senast vid nyckel kvittering eller via faktura innan hyrtillfället. För makulering av kundens betalningsansvar gäller avbokning senast 14 dagar innan hyrtillfället, avbokas aktiviteten senare debiteras 20% av hyreskostnad dock lägst 100 SEK. Hyreskostnad rabatteras med 20 % gäller om kund varit medlem mer än 12 månader innan hyrtillfället.

Företag/föreningar:
Hyra betalas kontant vid nyckelkvittering eller faktureras enligt överenskommelse. Pappersfaktura via post är avgiftsfri för företag/förening.
För makulering av kundens betalningsansvar gäller avbokning senast 14 dagar innan hyrtillfället.

Städning
Hyresgästen ansvarar för städningen om inte annat överenskommit. Hyresgästen städar då lokalen själv, inklusive kök, toaletter och tillser så att det inte ligger skräp mm utomhus runt bygdegården eller parkeringen. Städmaterial finns placerat i städ utrymmet på båda våningarna.

Lämnas lokalen ostädad eller dåligt städad, debiteras hyresgästen kostnader för städning.

Frågor och Svar

Vad ingår i priset?
Det ingår hyrd lokal, allmänytor, det vi kallar vardagsrummet, tillgång till ljudanläggning, projektorer och även Wi-Fi. Köket ingår vid överenskommelse.

Är Allas Hus handikappanpassad?
Allas Hus är tillgänglighetsanpassat (handikappanpassat). Vi har t.ex. hiss till övre våningen och en av våra toaletter är utrustade som RWC med extra handtag att hålla sig i samt försett med skötbord.

Finns det parkering?
Det finns gott om fria parkeringsplatser i anslutning till Allas Hus.