Om oss

Allas Hus drivs av Borgunda Bygdegårdsförening

Bygdegårdsrörelsens uppgift är att tillhandahålla lokaler för företag, föreningsliv och enskilda.  I vår bygdegård finns det lokaler som passar just dina behov eller din verksamhet.

Vi är certifierade som en Säker föreningsgård 2019-2022. Det innebär att vi utbildat oss inom riskmedvetenhet och skadeförebyggande arbete för att öka säkerheten i och för vår lokal. Föreningens styrelse har också intygat att åtgärder vidtagits som gör föreningen till en ”Säker föreningsgård”. Läs mer om certifieringen här https://sakerforeningsgard.se.

Vi kan även bistå med förtäring, fråga vid bokning så försöker vi lösa era behov.

Medlemskap kostar för familj 200 kr/år, enskild person 100 kr/år. Betalning kan ske via Bankgiro nr: 5494-9979 eller  Swish: 1233 02 2399. Skriv ert namn på inbetalningen så vi vet vem betalningen kommer från.

Mail :  allashusiborna@gmail.com

Besöksadress:
Dalavägen 11, 541 93 Skövde

Postadress:
c/o Ronny Linnarsson Borgunda Asstorp 8, 521 62 Stenstorp

Bokningstelefon 072-425 18 84

Ta kontakt med oss genom att fylla i nedanstående formulär.

Borgunda Bygdegårdsförenings styrelse 2021

Kjell Larsén, ordförande
kjell.larsen@telia.com
070-207 4860

Erika Quist, vice ordförande
erika28q@hotmail.com
0722-700160

Ronny Linnarsson, kassör
ron66lin@gmail.com
076-7611151

Anita Johansson, sekreterare
anita.munkabo@telia.com
0500-451435

Jonas Edqvist
jonasedqvist@hotmail.com
0708-581416

Anna Johansson
johansson_anna@yahoo.se
0720-482307

Leffe Larsson
leffe@vd3l.se
0709-825748

William Carlstén 
william.carlsten@gmail.com

0730-451662

Gunnel Karlsson Garofoli
gunnel.karlssongarofoli@gmail.com
0732-451026

Erika Gustavsson
erika@wedinsmekaniska.se

Mats Engvall
matsengvall@icloud.com

Här kan ni se vårt senaste årsmötesprotokoll http://media.allashus.se/Arsmotesprotokoll-2021-Borgunda-Bygdegardsforening.pdf