Sockenstugan (Bäckås gamla stuga)

I samband med att Sockenlaget upplöstes 2019 och att Borgunda Bygdegårdsförening övertog gamla sockenlagets tillgångar övertog föreningen också vårdanden om den gamla Sockenstugan också kallad Hembygdsstugan. Stugan donerades till sockenlaget i början av 1970-talet av familjen Enequist.
Stugan renoverades på 1970-talet av sockenlaget och 1978 invigdes stugan av Västgöta Bengtsson.

Sockenstuga

Stugan är troligen byggd på 1700 talet och senast var den bebodd av Anders Smedberg med familj som flyttade från stugan 1876 till Lilla Bredegården. Stugan ligger på en allmänning “Sme allmänningen” och är den enda allmänningen som är kvar i Borgunda.