Konferens, Utbildningar och Möten

Våra lokaler lämpar sig väl för det lilla mötet, den stora konferensen, utbildningar eller möten.
Konferens

Vi är behjälpliga med olika arrangemang i samband med att ni anordnar en konferens i Allas Hus.Utbildningar

Lokalerna är väl anpassade för olika typer av utbildningar och kurser .Möten

Vi kan härbärgera det lilla föreningsmötet, det lite större årsmötet eller ett stort möte för allmän information.