Historik

Allas Hus ligger i Borgunda i socken som ligger nordost om Falköping med Borgundaberget i väster. Socknen är en gammal odlingsbygd omkring berget i väster och skogsbygd i öster och med höjder som på Borgundaberget med en höjd av 284 meter över havet.

Vy från Borgundaberget

Namnet skrevs på 1330-talet Burghundrä och kommer från kyrkbyn som i sin tur kommer från ett äldre namn på Borgundaberget, Borghund, ‘(framträdande) höjd’. Namnet skrevs förr även Borna socken.
I husförhörslängderna benämnes ”Borgunda”:
1775 – 1815 Borguna alt Borgunna
1815 – 1846 Borna
1846 – Borgunda

Historien om byggnaden som idag är Allas Hus.

Stora insatser gjorde bygdens folk på 1800-talet när skolan byggdes. Tomten till byggnaden avstyckades från Soldatbostället Munkabo 1867 och då marken ägdes av Kronan krävdes ett beslut av den dåvarande Kungen Karl XV. Beslutet som tillkännagavs för de lokala beslutsfattarna finnas idag bevarade på gården Munkabo. Kartan från 1867, dokumentet och en avskrift av texten kan du se här .

Det gedigna tegelhuset stod färdigt 1869 och användes som skola under nästan exakt hundra år. Här hölls också kommunsammankomster och det fanns ett bibliotek. Hösten 1977 blev skolan församlingshem. Kyrkans barntimmar, Öppet hus, Dala scoutkår, dagledigträffar, syförening, Röda korset och många fler samlades här. 2014 ansåg sig Stenstorps pastorat inte längre ha möjlighet att finansiera driften av församlingshemmet och erbjöd Borgunda Bygdegårdsförening att köpa byggnaden.

Ursprunglig målning i skolsal med byggnadsår idag synlig på den södra väggen

Hur blev en gammal folkskola en modern samlingslokal?

Borgundabygdens gamla bygdegården byggdes på 1950-talet av engagerade bybor och var under många år en uppskattad samlingsplats. Men den var i stort behov av renovering. Därför kom Stenstorps pastorats erbjudande om att få köpa det församlingshemmet i Borgunda mycket lägligt för Bygdegårdsföreningen.

Efter att en arbetsgrupp i bygdegårdsföreningen utrett alternativen och efter löften om bidrag på 5,6 miljoner kronor från Falköpings kommun och Boverket beslöts att bygdegårdsföreningen skulle köpa församlingshemmet för att göra om det till ”Allas hus”. 2016 var köpet klart och 2017 startade ombyggnationen till det som nu blivit ”Allas hus i Bôrna”. Projektets kostnad beräknas till cirka 8 miljoner kronor. Utöver detta har Borgundaborna lagt ner mycket arbete, långt över tusen timmar.