Historik

Borgundabygdens gamla bygdegården byggdes på 1950-talet av engagerade bybor och var under många år en uppskattad samlingsplats. Men den var i stort behov av renovering. Därför kom Stenstorps pastorats erbjudande om att få köpa det församlingshemmet i Borgunda mycket lägligt. Byggnaden som då var församlingshem byggdes ursprungligen som en folkskola redan på mitten av 1800-talet.

Ursprunglig målning i skolsal med byggnadsår idag synlig på den södra väggen

Stora insatser gjorde bygdens folk på 1800-talet när skolan byggdes. Det gedigna tegelhuset stod färdigt 1869 och användes som skola under nästan exakt hundra år. Här hölls också kommunsammankomster och det fanns ett bibliotek. Hösten 1977 blev skolan församlingshem. Kyrkans barntimmar, Öppet hus, Dala scoutkår, dagledigträffar, syförening, Röda korset och många fler samlades här. 2014 ansåg sig Stenstorps pastorat inte längre ha möjlighet att finansiera driften av församlingshemmet.

Allas Hus Borgunda

Efter att en arbetsgrupp i bygdegårdsföreningen utrett alternativen och efter löften om bidrag på 5,6 miljoner kronor från Falköpings kommun och Boverket beslöts att bygdegårdsföreningen skulle köpa församlingshemmet för att göra om det till ”Allas hus”. 2016 var köpet klart och 2017 startade ombyggnationen till det som nu blivit ”Allas hus i Bôrna”. Projektets kostnad beräknas till cirka 8 miljoner kronor. Utöver detta har Borgundaborna lagt ner mycket arbete, långt över tusen timmar.