Publicerad den

Studiecirkel om Borgunda

Det har startats en studiecirkel för att skriva en bygdebok om Borgunda. Intresset kring en bok är stort och mycket berättelser, foton, kartor, underlag, kunskap med mera finns runt om i bygden som många vill dela med sig av och ta del av.  Studiecirkeln är precis i startgroparna och vi är nu 10 personer i cirkeln. Finns det fler som har intresse att vara med i själva cirkeln och arbetet med en bok är man välkommen, nästa möte är tisdagen 5 december kl 19:00-21:30 i Allas Hus. Anmäl er innan till johansson_anna@yahoo.se.

För den som har något att dela med sig av är man mer än välkommen att också höra av sig redan nu så att vi under cirkelns gång får möjlighet att ta del av det just du har att dela med dig av.

Vi hoppas också kunna arrangera kvällar med Borgunda och bygden i fokus där vi kan dela med oss av det vi har fått ihop hittills och där man kan komma och lyssna eller ge sitt bidrag till bokens innehåll.