Publicerad den

Uppföljning av informationskväll om Borgundaberget anordnas av Borgunda LRF måndagen den 29 maj kl.19.00

Uppföljning på vår informationskväll om Borgunda Berget som naturreservat anordnas av Borgunda LRF måndagen den 29 maj kl.19.00

Vi träffas kl 19 på Naturreservatets parkering vid Tuvet.

Fortsättning i fält på kvällen vi haft ihop med Länsstyrelsen. Jonas Andersson från LS medverkar. Han är Länsstyrelsens ansvariga förvaltare i naturreservatet, vilket innebär att han jobbar med skötseln utifrån den skötselplan som finns.

Vi pratar om vilka åtgärder som skötselplanen anger i de olika områdena, vilka åtgärder gjorts hittills och vilka som återstår. Samt visar en del av växt-, svamp- och djurlivet som finns utmed vägen.

Jonas Andersson på Länsstyrelsen guidar oss.

Var och en tar med sig eget fika

Anmäl senast 25 maj 0766 095855 , Margareta