Publicerad

Är du mellan 10 och 18 år och vill baka med Birgitta Rasmussen?

Vi bjuder 10 ungdomar att baka med Birgitta Rasmussen

Är du mellan 10 och 18 år och intresserad av att baka småkakor eller bakelser. Nu kan du få tillverka bakelser under överinseende av Birgitta Rasmussen den 14 september. Temat för bakelserna ska var ”årstider”. Det ska tillverkas minst 3 likadana bakelser från varje deltagare. Bakelse bedöms sedan av Birgitta Rasmussen. Det ska inte vara någon lapp med deltagarens namn namn på bakelsen men man kan benämna bakelserna med t.ex. ”höst passion”.

Skicka in ett mail till allashusiborna@gmail.com med dina kontaktuppgifter och en kort beskrivning av dig själv. Skriv också en kort motivering varför du vill baka med Birgitta Rasmussen. Vi vill ha din anmälan före den 1 september.

Inbjudan är maximerad till personer mellan 10 och 18 år. Deltagarna väljs ut för att få en jämn fördelning av ålder och kön av Borgunda Bygdegårdsförening. Valda deltagare meddelas via mail eller telefon.
Bakningen börjar kl 10:00 lördagen de 14 september i Allas Hus Borgunda. Bakelserna ska vara färdiga för bedömning kl 14:30.

Deltagarna får ta med sig egna råvaror till de bakelser som resp deltagare tänkt baka. Vi tillhandahåller ugnar, plåtar och normal köksutrustning till baket.